top of page
Bythynnod Gwyliau'r Hen Felin Llety Hunanddarpar Gogledd Cymru. Bythynnod cyfeillgar i gŵn yn swatio ym Mryniau Clwyd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac yn agos at draethau godidog
The Old Mill Holiday Cottages North Wales Self Catering Accommodation.  Dog friendly cottages nestled in the Clwydian Range and Area of Outstanding Natural Beauty and close to stunning beaches

Oriel yr Hen Felin

Archwiliwch bob bwthyn a gerddi tirluniedig Yr Hen Felin yn ein 360 o Deithiau Rhithwir.  Cylchdroi, Chwyddo i mewn, Chwyddo allan a chael gwir deimlad ar gyfer pob bwthyn a lleoliad.

Bythynnod Gwyliau'r Hen Felin- Gosod & Tiroedd 

Yr Ysgubor Hir(Cyfeillgar i Gŵn) - Bwthyn 2 Ystafell Wely

Millers Cottage (Dog Friendly) - 1 Bedroom Cottage

Bythynnod 1 Ystafell Wely - Millers Cottage (Cyfeillgar i Gŵn), The Hayloft & Y Glwyd

Y Glwyd - Bwthyn 1 Ystafell Wely

Yr Hayloft - Bwthyn 1 Ystafell Wely

bottom of page